strattera prescription cost can you buy over the counter buy fish erythromycin instrucciones uso cialis tablets viagra mumbai cialis drug costs teva viagra cost lasix drug classifications metformin hexal tablet mexico no prescription buy levitra cialis 2o mg levitra augmentin 625mg used problemas uso viagra diflucan causes itching rx cipro drops prednisone steroids muscle viagra sirius viagra delivery canada cialis generico 100 nexium schedule drug walmart levitra discount zithromax injection uk magic mushrooms zoloft fast india strattera drug assistance cheap canada pharmacy narucivanje tableta lasix 40 viagra fra pfizer Complex wellbutrin xl 350 mg xenical colombia costo abusing prednisone viagra delivery melbourne get clomid levitra 20 mgs where to buy online drugs in the netherlands cheap buy viagra what types of are there viagra discussion malaysia phenergan 25 mg tab Free Delivery! diflucan 200 mg prospect description augmentin 100mg buspar overdose management lexapro lorazepam together paypal cialis online buspar wellbutrin anxiety cialis kaufen preis generic viagra silagra harga nexium 30mg anxious from zoloft comprare 52 in italia prescription for bactrim zoloft cause confusion plant viagra 200mg propecia ie buy no prescription synthroid consequencias uso viagra cialis tablet size buy levitra ireland safe no precription notice viagra 50mg purchase in canada mirtazapine plus lexapro viagra sildenafil 50mg order prednisone eyedrops lexapro perimenopause anxiety buspar flushing non prescription birth control pills to buy erythromycin ophthalmic generic celebrex pfizer coupon prescription for lisinopril uk pharmacies online that sell generic viagra rx diabetes insipidus prednisone amoxil 500 mg mexico online in us wellbutrin cause asthma prisoners get viagra red viagra 100mg lasix causes tinnitus generic cialis jamaica metformin manufacturers usa viagra pfizer effect tetracycline oral use bactrim antibiotic nausea order online no presctiption 25 mg viagra plenty prices cialis price secure doxycycline online express propranolol hydrochloride tablets online pharmacies with out prescription nexium drug patent aquista viagra online quickest viagra delivery cialis direktkaufen berlin cialis generic 20mg price of cialis 2.5 best viagra generic fluconazole diflucan 200 mg cialis prices pakistan sale of viagra metformin actoplus lasix drug info cialis versus avodart generic lisinopril identification citalopram lexapro together doxycycline 50 mg price cytotec pill identifier online from canada pct nolvadex 20 mg cialis canada order avis zoloft 50 mg cost metformin canada license kamagra een drug 50 mg celebrex no script purchase cipro online buy xenical oral generic black viagra http://www.turismocarlosh.com/index.php/rpov-bactrim_antibiotic_nausea.php pfizer revatio viagra zovirax tab price lasix pericardial effusion eu usei xenical cialis et pamplemousse buy canada brukerdose viagra buy online pharmacy clomid tablet phillipines doxycycline causing fatigue low priced nexium cialis tablete prodaja celebrex 4oomg phone orders viagra competitors online clomid 125 mg synthroid costco price walgreens pharmacy clomid bactrim f tabletas metformin cause pancreatitis discount from usa propranolol drug class 40 mg lasix potassium herbal cialis australia buspar reviews depression synthroid causes gerd buy nexium france discount of canada online clomid sale lasix tablet used viagra gel 50 mg http://www.turismocarlosh.com/index.php/rpov-tabl_nolvadex_10mg.php cialis medical uses lexapro 15 mg buy metformin kaufen ordering to purchase levitra 1 cheap viagra costituzione ltd cipro wellbutrin sr 200 mg cost cialis soft bogus generic viagra prednisone 20 mg withdrawal viagra pills melbourne discount levitra us lexapro causing rls nexium online purchase india pharmacies online that sell zithromax user reviews buy boots metformin er 1000 mg cipro infusion reaction 100 mg viagra cost viagra causa calvice
leer
www.vize.com.tr www.vize.com.tr www.vize.com.tr
www.vize.com.tr
Anasayfa arrow Coğrafik Özellikler
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0

COĞRAFİK ÖZELLİKLER
Pazartesi, 24 Nisan 2006

COĞRAFİ KONUM:

Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Kırklareli ili'ne bağlı bir ilçe olan Vize Dünya üzerindeki konumu itibariyle (X: 3100000m-Y: 5075000m)  41 derece 36 dakika, 52 saniye (41.6143) kuzey enlemleri ile 27 derece 50 dakika, 52 saniye (27.8478) doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlçe merkezindeki rakım 180 metre (Cumhuriyet Meydanı) olup, 1.119 Km2'yi bulan bir alan  ile önemli yerleşim merkezlerimizden birisidir. İlçe Doğuda Karadeniz, güneyde Tekirdağ ili ile güneybatıda Lüleburgaz, batıda Pınarhisar ve kuzeyde Demirköy ilçeleri ile çevrilidir. Akarsu vadileri ile parçalanmış alçak alanlardan oluşan ilçe toprakları ilin doğu kesiminde yer alır. Kuzey batı-güney doğu doğrultusunda  uzanan Istıranca Dağları (Yıldız Dağları) İlçeyi ikiye ayırır. İlçe sınırları içinde yüksekliği 400 metreye yaklaşan bu dağlık alanın doğu yamaçlarından çıkan sular Karadeniz'e batı yamaçlarından çıkanlar da Ege Denizine ulaşır. Karadeniz'e dökülen başlıca akarsular Papuç ve Kazan dereleridir. Ege Denizine dökülen Meriç Nehrinin başlıca kollarından biri olan Ergene nehrinin başlangıç kaynakları Soğucak ve Anadere ilçe topraklarından çıkar. Istırancaların özellikle Karadeniz'e bakan kesimleri meşe ve kayın ormanları ile kaplıdır.


Image

Image


JEOLOJİK ÖZELLİKLER


1.Jeolojik zamanda Istranca (Yıldız) Dağları'nın bulunduğu yerde Tethys (Tetis) Denizi bulunuyordu. Bu denizin dibinde bulunan tortullar, kuzey ve güneyde eski kıta çekirdeklerinin birbirine doğru yaklaşmaları sonucu kıvrılarak su yüzeyine çıkmışlar ve Yıldız Dağlarını oluşturmuşlardır. Daha sonra meydana gelen dağ oluşumu, kıta oluşumu (epirojenik) ve volkanik hareketler sırasında Yıldız Dağları'nı oluşturan taş ve tabakalar sıkışmış, kıvrılmış ve kırılmıştır. Yıldız Dağları 1. Jeolojik zaman arazisi olduğu için "masif" adını almaktadır.Masifler kırılma özeliğini yitirmiş olan yaşlı ve sert kütlelerdir. İlçenin Ergene kısmında ise eosen, kireç taşları dik bir yamaç meydana getirir.Bu yamacın eteğinde suyu bol kaynaklar, önünde ise miosen ve piliosen kili, kumlu kireçli dolgu katmanları yer yer alüvyonlarla  örtülüdür. Yıldız masifinin uzamına uygun olarak Vize'den Kırklareli'nin doğusuna kadar uzanan kuzeybatı-güneydoğu yönlü fay hattı ile bu hattı kesen kuzeydoğu-güneybatı yönlü ikincil faylar, sahanın tektonik  yapısını oluşturmaktadır.Yıldız masifini etkileyen Vize-Kırklareli arasındaki fay, normal faydır. İlçemiz toprakları 4. derece deprem kuşağına girdiğinden sarsıntılar genelde zararsız ve tehlikesizdir.Ayrıca ilçemiz sınırlarında Çakıllı ve Evrenli dolaylarında 54.000 ton rezervli manganez yataklarının bulunduğu M.T.A. Enstitüsünün yapmış olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.


Image

Image


JEOMORFOLOJİK  ÖZELLİKLER  (Yer Şekilleri)


Dağlar : Vize, Trakya'yı kuzeydoğuda bir sıradağ olarak kat eden Istrancaların güneye bakan ve alçalarak Ergene Ovası'na karışan etekleri üzerinde yer almıştır.İlçemiz  Sergen Beldesi sınırları içerisinde bulunan Kaynak Tepe 881 metre yükseklikte olup, ilçenin genel sınırları içerisindeki,  Istranca silsilesinin alçak tepelerinden  Göztepe ise, 457 metre yükseklikle olup  ilçemiz sınırları içerisindeki en büyük yükseltidir. İlçemizin en  önünde bulunan Çömlekçi ve Yılan tepeleri Vize'yi kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çevreler. Gerçekte Hisar Tepeler adı verilen 336 rakımlı iki tepe ile bu tepeler etrafı Vize'nin yerleşim  olarak bugün bulunduğu alandır.


Image


Ovalar : Ergene Ovasının bir uzantı parçası olan Vize Ovası onunla aynı devrede teşekkül etmiş olup Istranca (Yıldız) Dağlarından taşınan alüvyonlar neticesinde oluşmuştur.Ova güneye doğru bir peneplen manzarası arz eder.


Image Karstik Şekiller :

Image


a) Lapya : Eğimli yamaçlardan yağış sularının kireç taşını (kalker) eritmesi sonucunda oluşmuş taşlar üzerindeki küçük kanalcıklar, oluklar ve delikler şeklindedir. Vize'nin yüksek alanlarında yaygın olarak görülmektedir.

b) Mağara :   Karstik  alanlarda suların eritmesi sonucunda meydana gelen yer altı boşluklarıdır. İlçemizde bulunan bazı önemli mağaralar şunlardır.

                   Image

Yenesu Mağarası : Balkaya Köyünde bulunmakta olup 1.620 metre uzunluğundadır. Trakyanın üçüncü büyük mağarasıdar. Yenesu'nun iç görünümleri son derece güzel, her türden damlataşlar (sarkıt, dikit, sütun duvar damlataşları, damlataş havuzları ve makarnalar) ile kaplıdır. Damlataş havuzu veya göllerin üzerine saçaklar şeklinde inen veya tabanından yükselen bu şekiller mağaraya sihirli bir hava kazandırmıştır.


Image

Image

         

 

Domuzdere Mağarası : Balkaya Köyünde bulunmakta olup 300 metre uzunluğundadır. Domuzdere Mağarasının içi görünümleri çok güzel sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile kaplı, geniş ve yüksek salon veya galerilerden meydana gelmiştir.

Image


Selimin Mağarası : İlçemiz Evrenli Köyü sınırları içinde 150 metre uzunluğundadır.

Image


Kızılağaç Mağarası: İlçemiz Kızılağaç Köyü sınırları içinde 205 metre uzunluğundadır.

Image

                                                          

Kıyıköy Mağarası : Kıyıköy Beldesinin 2 km. güneyinde bulunmaktadır. 305 metre uzunluğundadır. Menderesler çizerek gelişen ve yer yer damlataş çökellerine sahip olan Kıyıköy Mağarası turizm amaçlı kullanıma uygun özelliklere sahiptir.

       

Kaptanın Mağarası :Kıyıköy'de bulunan Kıyıköy Mağarası'nın 200 metre güneyinde bulunmaktadır.  Zengin damlataş birikimlerine sahiptir.


Ayrıca ilçemizde Asmakaya mevkii, Uçmakdere mevkii, Soğucak köyü, Baklaya köyü, Aksicim köyü ve Sergen beldesinde birçok mağara bulunmaktadır. Genelde karstik oluşumlu olan mağaraların iç görünümleri çok güzel sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile kaplıdır.

                     Image

                                                        Yukarıda Asmakaya Mağara Manastırları

c) Mesa   :  Vize platosunda, aşınmanın ilerlemesine bağlı olarak, başlangıçta tüm alanları kaplayan kireç taşları tabakası yarılarak parçalanmış ve  adete bir masa şeklini almıştır.Yatay yapı üzerinde dayanıklı bir tabaka ile taçlanmış olan bu çeşit kalıntı düzlüklere "Mesa" adı verilir.Kıyı Şekilleri : Kıyıköy-İğneada arasında vadilerin ağızlarında küçük koylar ve yüksek alanlar, burunlar halinde kalmıştır. Kıyı yer yer düz fakat falezlidir. Kuzey sektörlü rüzgarların oluşturduğu şiddetli dalgalar kıyıların altını sürekli oyarak, falezlerin oluşmasına neden olmuştur.Kıyı boyunca başlıca  plajlar ise Kıyıköy, Panayır İskelesi ve Selves koylarındaki plajlardır.


Image

Image

Image


Akarsular  : Vize'deki akarsuların hepsinin havzası açıktır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan başlıca akarsular ise şunlardır.

                                           Image

 Anadere  :Vizenin kuzeyinde doğar, Mağaralar ve Dokuz Oluk Dereleri derenin kaynağını oluşturmaktadır. Dere daha batıda Karpuzkaldıran ve Pazarlı suları   ile birleşerek menderi hareketlerle Ergene Ovasını batı-doğu doğrultusunda kat ederek Meriç nehrinin bir kolu olan  Ergene'ye karışır.


Soğucak deresi  : Soğucak köyü yakınlarında doğan dere 55 km. uzunluğa sahip olmasına rağmen su toplama alanının küçüklüğü nedeniyle yaz aylarında zaman zaman kurumaktadır.


Kazandere  : Mahya Tepesinin güney yamaçlarında doğmakta olup Kıyıköy'ün güneyinde Karadeniz'e dökülmektedir.  Suyu soğuk ve çok temizdir. Derede, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla yada kayıkla gezinti yapılabilmektedir.

Image

        

Pabuçdere:  Mahya Tepesinin güney yamaçlarında doğmakta olup Kıyıköy'ün kuzeyinde Karadeniz'e dökülmektedir.  Suyu soğuk ve çok temizdir. Derede, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yazın kamp kurulabilmektedir. Ayrıca motor ve kayık ile tarihi Ayanikola Kilisesi de ziyaret edilebilmektedir.

Image


                                                    

Göller  : İlçemiz sınırları içerisinde  Panayır İskelesi yakınlarında, Kıyıköy'ün kuzeyinde ve güneyinde yer alan koylarda, çoğunlukla yaz aylarında akarsu önlerinin kapanmasıyla oluşan lagün gölleri ve Aksicim köyü sınırları içerisinde İSKİ'nin İstanbul'un su ihtiyacına cevap verebilmek üzere yaptırmış olduğu  baraj gölü bulunmaktadır.

Image


 

Deniz  :   İlçemizin doğusunda  Karadeniz  yer almaktadır. Karadeniz'e dökülen akarsuların fazla miktarda tatlı su taşımaları ve yağışların bol olması nedeniyle yüzey sularını tuzluluk oranı düşüktür.Tuzluluk oranı  Kıyıköy  kıyılarında  %0.16 dır.

ImageİKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ


Vize'de iklimin esas karakteri karasal iklimi özelliğini taşımaktadır. Buna rağmen yersel olarak onu bu karakterden ayıran bir takım hususiyetleri vardır.İlçenin Karedeniz kıyıları iç kesimlere göre daha yağışlı ve ılımandır. Şimdi sıra ile iklim elemanlarını görelim.

ImageSıcaklık : Vize'de genel olarak yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Yaz aylarında sıcaklık ortalaması 20 C dereceden aşağıya düşmez. Yine bu aylarda azami sıcaklığın 30 C dereceye çıktığı hatta zaman zaman 35 C derceye çıktığı görülmüştür. Kışın sıcaklık derecesi ekser günler (0)C derecenin üstündedir... En düşük sıcaklık derecesi 1969 yılının Ocak ayında görülmüştür (-15 C derece)... Bahar ayları çok defa ılıman olmakla beraber bazı yıllar havalar ısınmaz, serin geçer. Ekim ayını ilk yarısından itibaren havaların sıcaklık yönünden düzeni bozulur.


                            Image

Yağış : Marmara bölgesi ikliminde olduğu gibi yağışlar en fazla kışın görülmektedir. Bahar mevsimleri de yağışlıdır. Ekim 10 gün, Kasım 11 gün, Mart 11 gün, Nisan 10 gün... Bazı yıllar Nisan ayında da bol yağış görülür. Fakat Nisan ayı çok defa beklenilen yağmuru vermez. Bu yüzden tarım hayatı tehlikeye girebilir. En fazla yağış kasım aylarında görülürken en az yağış Haziran ve Temmuz aylarında görülür... Kış yağışları arasında kar da görülür. Kar yağan günler ortalaması 7'dir. Toprak üstünde meydana getirdiği örtünün kalınlığı yaklaşık  50 cm. kadar olur. Bu karların arkasından lodosla başlayan yağmurun meydana getirdiği su akmalarının çokluğu, dereler üzerinde kurulmuş köprülerden dört tanesinin yıkılmasına sebep olmuştur. Yağışın % itibariyle mevsimlere dağılımı şöyledir: İlkbahar %26, Yaz %10, Sonbahar %29, Kış %35'tir.

ImageBasınç ve Rüzgarlar :Vize ikliminin en karakteristik tarafı bu unsurla kendini gösterir. Karadeniz, Istranca kitlesi ve Ergene Ovası gibi üç ayrı bölümün yarattığı farklı basınçlar, Vize'de mevzi olarak değişik hava akımlarına sebep olmaktadır.... Istranca dağlarının Vize yakınlarına kadar alçalarak geçit verir bir durum arz etmeleri rüzgarların (karayel, poyraz ve yıldız) kanalize olmasına ve Vize üzerinde şiddetli esmelerine sebep olurlar. Bu şiddetli esen rüzgarların orman tahripleri dolayısı ile açılan yolları, onları büsbütün şiddetlendirmektedir. Rüzgarlar zaman zaman fırtına şeklinde eser, bazen kiremitleri uçurur, ufak ağaçları ve dalları kırar, yaprak ve meyvaları dökerler. 1956 yılının 3 şubat günü esen şiddetli karayel kar getirmiş, yaklaşık 25 kadar  ağacı sökmüş, 50 kadar elektrik direğini devirmiş, evlerde hasar meydana getirmiştir. Vize'de rüzgarın bir özelliği de bazen bir hafta kadar devam etmesi aynı şiddeti muhafaza etmesidir. Bahar aylarında da rüzgarlar çoktur. Bu rüzgarların meyva ve çiçekler üzerindeki tahribatı mühimdir.


Bitki Örtüsü :Bünye ve iklimin müşterek mahsulü olan bitki örtüsü Vize'yi yeşil bir yurt haline getirmiş olmasına rağmen  ne yazık  ki bir yandan tarla açmak bir yandan yakacak ihtiyacının sağlanması amacıyla açılan alanlar orman örtüsünün Istrancalara doğru çekilmesine neden olmuştur. Başlıca ağaç çeşitleri ise %80 ölçüsünde meşe, %15 ölçüsünde kayın, %5 ölçüsünde ise gürgen, kavak ve diğer ağaç grupları oluşturmaktadır.  Orman bakımından zengin bir bölgenin işletme merkezini teşkil eden Vize' de orman alanı 71.701,0 hektardır. Orman alanının % 31'si koru ormanı, % 69'i ise baltalıktır. Bu ormanlarda yılda 242.000 ster yakacak odun ve 10.634 ster yuvarlak sanayi odunu üretilmektedir. Elde edilen yakacak odunun  %80'i orman köylüsüne, %20'i belediye tahsisi ile verilmektedir. Orman köylüsü bu emvalleri istediği yere istediği bedelle satmaktadır. İlçemiz Sergen Beldesi Kıyıköy Beldesi, Kışlacık, Kızılağaç, Küçükyayla, Kömürköy, Hamidiye, Sofular, Akpınar, Aksicim, Soğucak, Evrencik, Evrenli, Doğanca ve Pazarlı Köylerinde yaşayan vatandaşlarımız geçimlerini ormancılıktan temin etmektedirler.


 

Image
Image Image Image Image
Google Translate
vize.com.tr

Vize Kız Öğrenci Yurdu
Vize Kız Öğrenci Yurdu

Dumansız Hava Sahası

    

Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

www.vize.com.tr - 2006