leer
www.vize.com.tr www.vize.com.tr www.vize.com.tr
www.vize.com.tr
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0

TÜMÜLÜSLER
Perşembe, 06 Nisan 2006

İlçemizde yapılan tespitlerde Vize ve bağlı köylerde, 40’ın üzerinde tümülüs bulunmaktadır. 1938 ve 1939 yıllarındaki Ord.Prof.Dr. Arif Müfit MANSEL’in kontrolünde yapılan kazılarda önce A-D harfleri ile gösterilen dört tepede sonra E-I harfleri ile gösterilen beş tepede olmak üzere dokuz yerde kazı yapılmıştır. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler halen İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. 1995 yılında ise Müze Müdürü Zülküf YILMAZ ve Trakya Üniversitesi’nden Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencilerinin katılımı ile Çakılı Beldesi yakınlarında defineciler tarafından açılan Çakıllı Tümülüsünün kurtarma kazısı yapılmıştır.

Erken Demir Çağ / Çakıllı Tümülüsü
Erken Demir Çağ / Çakıllı Tümülüsü

Tümülüsler
Tümülüsler

A TÜMÜLÜSÜ: Trakya Tümülüsleri içerisinde önemli bir yeri olan tümülüs, yalnız sistemli bir şekilde araştırılmış olmasıyla değil Trakya Tümülüsleri içerisinde bir dayanak teşkil etmesiyle de önemlidir. Tümülüs 9.50 metre yüksekliğinde ve 50 metre çapında olup içinde doğu-batı yöneltisinde bir mezar odasına sahiptir. Burada yekpare kalker taşından bir lahit mevcuttur ve tezyinatı “Trak” üslubundadır. Lahdin esas uzun cephesi beyaz yüzey üzerinde ortada sarı ve mavi çerçeveli ve kahverengi kafesli bir kapı, bunun iki yanında siyah rozetlerle süslenmiş kahverengi ve ve kırmızı renkte girlandlar bulunan bezemeye sahiptir. Lahdin içinde bitkisel madden yapılmış bir çelenk, altın yaprak ve aplikler, bir kılıç, dört demir hançer, iki altın yüzük, güzel kabartmaları havi gümüş kadehler vardır. Lahdin bir ucunda tunçtan bir zırhlı elbisesiyle gümüş kaplı tunçtan bir miğfer vardır. Miğfer pek ender bir sanat eseridir.Bu eserin M.S. 1.veya II. Yüzyıla ait olmaları muhtemeldir. Prof.Dr. Arif Müfit MANSEL bu mezarı zengin içeriği bakımından haklı olarak krali bir mezar olarak açıklamakta olup kim olduğu hakkında kesin bir bilgi verememektedir. Somay ONURKAN’ın “Doğu Trakya Tümülüsleri İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Trakya Toplu Buluntuları” adlı kitabında belirttiği gibi Radnoti ile yaptığı konuşma sırasında Vize A Tümülüsü Mezarının sahibinin Radnoti’nin Ausburg’ta bulunan Vize Zırhının eşi üzerinde yapmış olduğu araştırma neticesinde Trak Kralı RHOİMETALKES III olarak kabul ettiğini açıklamıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi / Vize A Tümülüsü Rekonstrüksionü (lahit mezar) ve diğer eserler&
İstanbul Arkeoloji Müzesi / Vize A Tümülüsü Rekonstrüksionü (lahit mezar) ve diğer eserler&

Sol üstte Kalathos ve sağ üstte bir yüzük / İstanbul Arkeoloji Müzesi / Vize A Tümülüsü
Sol üstte Kalathos ve sağ üstte bir yüzük / İstanbul Arkeoloji Müzesi / Vize A Tümülüsü

Miğfer/ maske /İstanbul Arkeoloji Müzesi&
Miğfer/ maske /İstanbul Arkeoloji Müzesi&

B TÜMÜLÜSÜ: 30 Metre çapında ve 4 metre yüksekliğinde olan tümülüste tuğla ile örtülü iki mezar bulunmuştur. Bir kadına ait olduğu anlaşılmakta olan birincisinde altın çelenk, altın gerdanlık, vazolar, ayna ve bunun gibi eserler bulunmuştur.Burada da ölü yakılmıştır.İkinci mezarda iki çocuk heykelciği vardır.Bu iki mezarın birinci mezarda yatan kral veya prensin karısı ile çocuklarına ait olması muhtemeldir.

B Tümülüsünden çıkan bir kandil/İst.Arkeoloji Müzesi&
B Tümülüsünden çıkan bir kandil/İst.Arkeoloji Müzesi&

E TÜMÜLÜSÜ: 65 Metre çapında 18 metre yüksekliğinde büyük bir tümülüstür. Esas mezarı bulunamamıştır.Tepenin üst kısmında kenarları taş duvarlarla örülmüş ikinci derece bir mezara rastlanılmıştır.Mezardan yine birçok eser çıkarılmıştır.

H TÜMÜLÜSÜ: 35 Metre çapında 1.80 metre yüksekliğinde olup üç basit mezar bulunmuştur.

C TÜMÜLÜSÜ: 50 Metre çapında 2.50 metre yüksekliğindeki tümülüste kül tabakasına ve bir atın kemiklerine rastlanılmıştır.

F TÜMÜLÜSÜ: 40 Metre çapında 3 metre yüksekliğindeki tümülüste bir atın kemiklerine rastlanılmıştır.

D TÜMÜLÜSÜ: İçinde gömü bulunmayan yığma bir tepedir.


G TÜMÜLÜSÜ: 32 Metre çapında 3 metre yüksekliğinde küçük bir tepedir.İçinde mezar bulunamamıştır, fakat yaygın bir kül tabakasına rastlanılmıştır.

I TÜMÜLÜSÜ: 50 Metre çapında 4 metre yüksekliğinde olup içinde mezar yoktur.


KIYIKÖY TÜMÜLÜSÜ: Kıyıköy Toplar mevkiinde bulunan tümülüsün envanteri hakkında yeterli bilgi bulunamamaktadır.

 
Dumansız Hava Sahası

    

Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

www.vize.com.tr - 2006