leer
www.vize.com.tr www.vize.com.tr www.vize.com.tr
www.vize.com.tr
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0

Vize Gezi Rehberi
Salı, 05 Şubat 2008
TRAKYA'DA MEDENİYETLERİN  BEŞİĞİ  VİZE

İstanbul'a 1,5 saat mesafede 138 kilometre  henüz keşfedilmemiş bir hazine var. Tarihi kültürü ve doğasıyla bir cennet köşesi. Küçük şirin  ama geçmişteki ünü büyük bir ilçe burası Vize.


Image

Bugün Kırklareli iline bağlı küçük, şirin bir ilçe olan Vize, oldukça zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. Tarihte değişik isimlerle anılan kent, Bizye, Bizya, Bida, Biza, Vissa, Vizilli ve son olarak da Vize olarak bilinmektedir. BİZYE olarak geçen bu ilk VİZE adı Trak krallarından BYZAS'ın ismine izafeten verilmiştir. Yunan mitolojisinde bu isim "BYZİA", kaynak perisi olarak geçer. Zaten Vize'de suların ve kaynakların bolluğu Geç Roma Döneminde yapılan 242 km.'lik (Vize-İstanbul) Dünyanın en büyük su yolu olan Roma su Yolu   bu açıklamayı teyid etmektedir.
Image

 

Trakya'daki en güzel yerleşimlerden biri olan kent  için; Hoca Saadettin Efendi Vize'yi "Gönül Açıcı" yer olarak açıklamaktadır. Türklerin hep gönül bağı olduğunu düşündüğümüz Vize, genellikle havasının güzelliği, bağ ve bahçelerinin zenginliği, sularının bolluğu ile İstanbul-Edirne arasındaki bütün kasabaların en güzeli olarak tanıtılmıştır. (Hoca Saadettin Efendi Cilt 1 Sayfa 137)

1883 yılında Vize'de doğan Dünyaca Ünlü Yazar Georgios Vizyenos (Vize'nin Evladı) Atina'da devam ettiği öğrenimini geliştirerek, Almanya'da felsefe ve psikoloji eğitimi görmüş ve doktorasını burada tamamlamıştır. Eserlerinde Vize'ye geniş yer veren Georgios Vizyenos doğduğu yer ile ilgili olarak "Trakya'da birçok kasaba vardır. Fakat Vize kadar güzeli yoktur." ifadesini kullanmıştır.

Adrianos ve Filip sikkelerinde de görülen, Trakların Astai boyunun büyük ihtimalle merkezini teşkil eden kent, Trak Krallığı'nın da başkentiydi.Doğu Roma (Bizans) döneminde İstanbul'un Trakya'daki kalesi olarak bilinen kent çok parlak bir dönem geçirmiştir. Osmanlı Döneminde Trakya'da 3 Sancak biri olan kente Osmanlı kayıtlarına göre Çorlu, Kırkkilise (Kırklareli) Hayrabolu, Birgos (LüleBurgaz), Saray, Pınarhisar, Silivri, Danişmend-i-Eski (Babaeski) nahiyeleri bağlıdır. Sancağın toplam 111 köyü vardır.


   
 
Image


KENTTEKİ  ÖNEMLİ TARİHİ DOKULAR


KARAKOÇAK TEPE VE GEMİKAYA KAYA SUNAKLARI: Prof.Dr. Engin BEKSAÇ'ın büyük bir çalışma yaptığı Karokoçak Tepe ve Soğucak Köyü sınırlarında yer alan Gemikaya Mevkiindeki Kaya Sunaklar türlerine ender rastlanan Trak dönemi tarihi kalıntılar olarak göze batmakta. Prof.Dr. Engin BEKSAÇ'a göre  Trak Başkenti olduğu süreçte Karakoçak ve çevresinin Vize'nin en etkin kesimi olduğu ve tipik Avrupa'dakiler benzeri bir Demir Çağı ve sonrası kutsal ve iskan alanı olduğu, her özelliği ile uzaktan bakınca da bunu anlamanın mümkün olabileceği yönündeydi.

Karakoçak Tepe
Karakoçak Tepe

Gemikaya mevkiindeki gemiye benzer kaya ve üzerinde bulunan tarihi doku / Soğucak köyü
Gemikaya/Soğucak Köyü

KÜÇÜK AYASOFYA KİLİSESİ: VI.  Yüzyılda Bizans İmparatoru Jüstinyen döneminde Dionysos mabedinin temelleri üzerine bazilika planında yapılmıştır. Üç apsisi vardır. İçerisinde üçer sütunlu, iki sütun dizisi sonraki yıllarda payelere dönüştürülmüştür. Ayrıca Azizelik mertebesiyle Hristiyanlık dini içinde sonsuza dek uzanan bir yer edinen Azize Maria'nın  mezarının bulunduğu kabül edilen yer olan Yapının Bizans döneminde fresklerle bezeli olduğu, günümüze kadar gelen izlerden anlaşılmaktadır. Güney nefte ki Deesis kompozisyonu oldukça harap olmuş Naos'un güneybatısında ne olduğu anlaşılmayan başka bir fresk izi ile karşılaşılmıştır. Bunun yanı sıra Ermeni bir asilzadenin kızı olan ve Nicephoros Drunganion isimli Vize askeri birliğinin komutanı ile evlenen Vize'li Maria'nın fresk izine rastlanmıştır.Yapı Osmanlı hakimiyeti sırasında Gazi Süleyman Paşa tarafından camiye dönüştürülmüştür. Yakın geçmişe kadar kullanılan yapı 1997 yılında Kırklareli Müzesi ile Trakya Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü öğrencileri tarafından temizlenmiş ve bakımı yapılmıştır.

Image
ANTİK TİYATRO : Türkiye Trakya'sının bilinen ilk ve tek antik tiyatrosudur. 1995 Yılında Kırklareli Müzesi Başkanlığında Müze Müdürü Zülküf YILMAZ, Trakya Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr. Özkan ERTUĞRUL ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğrencilerinin katılımı ile Vize Çömlektepe Höyüğü kazısına başlanmış, yaklaşık 3 yıl süren kazı sonunda Türkiye Trakya'sının tek antik tiyatrosu önemli oranda açığa çıkarılmıştır. M.S. II. Yüzyıla tarihlenen Geç Roma dönemi eseri yapının oturma kademeleri (cavea), bunların arasındaki yollar (parados), sahne binası (skene), ve orkestra bölümleri günümüze ulaşabilmiştir. Kazılar sırasında çok sayıda Roma Bizans ve Osmanlı keramikleri, cam ve metal buluntular ile ele geçirilen heykel sahne rölyefleri türlerinin en iyi örnekleri olup Kırklareli Müzesinde teşhir edilmektedir.


Image

 
VİZE KALESİ : İlk inşasının M.Ö. 72-76 yıllarında olduğu tahmin edilmektedir. Daha sonra Bizans döneminde Jüstinyen (527-565 yıllarında) tarafından tekrar ihya edilmiştir.Muntazam kesme iri taşların üst üste yerleştirilmesi ve aralarına sağlam bir harçla bağlanması suretiyle yapılmıştır.Temeldeki iri kitleler 50*80 ile 100*150 cm. arasındadır. Şehrin kuzeyindeki sur bedenlerinde muntazam kesilmiş mavimtrak taşlar da kullanılmıştır. Bu yapının Geç Bizans döneminde (Paleoglar Devri) yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır.Kale iç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiştir.Yüksek burç ile güneybatısında dere kenarında bulunan burcun yapımına XII.yüzyıl sonu Commenler devrinde başlanmış, Paleoglar devrinde tamamlanmıştır. Halen eski Vize şehri surlarının batı ve güney kısmı ayaktadır.Güney surları 3-4 metre yüksekliğine kadar korunabilmiş büyük taş bloklarla yapılmıştır.Yapı şekilleri birbirinin aynı olup kapı uzunluğu dört metredir.Image 


 

TÜMÜLÜSLER : Trak Krallığının Sembolü, ve önemli kişilere ait mezarların bulunduğu Tümülüslerin  yapılan tespitlere göre  Vize ve bağlı köylerinde, 40'ın üzerinde bulunduğu Kırklareli Müze Müdürlüğü'nün  kayıtlarından anlaşılmaktadır. 1938 ve 1939 yıllarındaki Ord.Prof.Dr. Arif Müfit MANSEL'in kontrolünde yapılan kazılarda önce A-D harfleri ile gösterilen dört tepede sonra E-I harfleri ile gösterilen beş tepede olmak üzere dokuz yerde kazı yapılmıştır. Son Trak Kralı Rhoimatalkes III'e ait  mezarında bulunduğu bu tümülüslerden çıkarılan eserler halen İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. 1995 yılında ise Müze Müdürü Zülküf YILMAZ ve Trakya Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencilerinin katılımı ile Çakılı Beldesi yakınlarında defineciler tarafından açılan Çakıllı Tümülüsünün kurtarma kazısı yapılmıştır.Image AYANİKOLA MANASTIRI Kıyıköy/Vize :Kıyıköy beldesi Pabuçdere yolu üzerinde güney yamaçta beldeye 700 metre mesafededir. Bizans dönemi (VI.-IX. Yüzyıl) kaya manastırların en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üstte keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır. Kayalara oyularak yapılmış kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. Anadolu’daki dinsel mağara yapılara benzemekle birlikte özellikle duvarlara oyulmuş haç bezemeleriyle onlardan ayrılmaktadır. Ayazmanın kutsal olarak nitelendiği ve burada hastaların şifalı kaynak sularıyla tüm dertlerinden kurtulduğuna inanılırdı. Yarım yuvarlak kubbeler sade başlıklı sütunlara oturmuş yapının ön kısmı yılıkmış, kayaların içindeki kısmı ise kabartmalarıyla eski dönemi yansıtmaya devam etmektedir. IXX. Yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerinin önü ahşap bir giriş ile tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır. Bu tarihi değer de malesef insanlarımızca talan edilmiştir.


Image


Kentte ayrıca Bizans dönemine ait pek çok Mağara Manastırın yanı sıra  (Asmakaya Mevkii, Uçmakdere Mevkii, Pazarlı Mevkii, Derekayalar Mevkii, Baklaya Köyü) Bizans ve Osmanlı dönemine ait 4 hamam kalıntısı, Bizans Dönemine ait sonradan Han Bedestene çevrilen Su Sarnıcı, Osmanlı Dönemine ait 2 cami, 1 İmarethane, 4 çeşme, Balkan Savaşlarından önce  yapılan   Karakol Kuleler ve İlçeye bağlı Kıyıköy beldesinde bulunan şehrin kalesi ve Kaya Manastırlar arasında çok özel  bir yeri olan Muhteşem bir yapı Ayanikola Manastırı gerçekten görülmeye değer. 

Mağara Manastırın dış görünümü

DOĞAL GÜZELLİKLER

KIYIKÖY / VİZE : Vize sadece Tarihi dokusuyla değil aynı zamanda doğal güzellikleri ile de çok zengin bir ilçe. İlçeye bağlı Kıyıköy beldesi tam bir turizm cenneti.Ayanikola Manastırı ve Kalesinin yanında  alabildiğine uzun ve temiz kumsalları şehrin iki yakasını saran Trakya'da olta ile balık avlayabileceğiniz kadar temiz kalmış ender  tatlı sularda Kazandere ve Pabuçdere'de deniz bisikleti veya kayık ile tur atmak ayrı bir zevk tabiki. Hele içerisinde Amozonları andıran orman dokusu ve yaban hayvanlarının yaşamını canlı görmek girince gerçekten burayı ziyarete değiyor.Image
Image
PANAYIR İSKELESİ PLAJI : Vize'ye 47 Km. mesafede Kışlacık Köyü sınırları dahilinde yer alan Panayır İskelesi Plajları 200 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde yer kaplamaktadır. Denizi berrak sahili ince kumlu ve yer yer kayalık bir yapıya sahiptir. Plajın her yanı ormanlarla kaplı tabiat harikasıdır.

Ormanla denizin bütünleştiği doğal ortam Panayır İskelesi
Ormanla denizin bütünleştiği doğal ortam Panayır İskelesiOrmanla denizin bütünleştiği doğal ortam Panayır İskelesi
Ormanla denizin bütünleştiği doğal ortam Panayır İskelesi


KARSTİK OLUŞUMLAR

İlçenin tarihi doku ve kumsallarının yanında zengin olduğu diğer bir unsurda karstik oluşumlar. Trakya'da bulunan büyük ölçekli 25 karstik mağaranın 19'u Vize sınırları içerisinde bulunmakta. Bunlardan en dikkat çekenleri  ise Baklaya Köyünde bulunan Yenesu Mağarası, Domuzdere Mağarası, Kurudere Mağarası Kızılağaç Köyünde bulunan Kızılağaç Mağarası, Kıyıköy'de bulunan Kıyıköy ve Kaptanın Mağaraları ile Kışlacık Köyündeki Kovantaşı Mağaralarıdır. En önemli mağara olan Muhteşem bir doğa harikası Yenesu Mağarası Balkaya Köyünde bulunmakta ve turizme açılma adına çalışmaların sürdüğü tek mağara konumunda.Bu doğa harikası  mağara 1.620 m. uzunluğunda olup Trakyanın 3. büyük mağarasıdır. Yenesu'nun iç görünümleri son derece güzel, damlataşlar sarkıt, dikit, sütun duvar damlataşları, damlataş havuzları ve makarnalar ile kaplıdır. Ayrıca Balkaya  ve Aksicim köyleri  çevresi   piknik ve yürüyüş için ve de mağara ve mağara manastırlar açısından mükemmel  değerlere sahiptir. Köyde son derece güzel 2  motel (Dağ Motel, Istıranca At ve Balık Çiftliği) ve birçok  balık çiftliği bulunmaktadır.

Image


Yenesu Mağarası : Balkaya Köyünde bulunmakta olup 1.620 metre uzunluğundadır. Trakyanın üçüncü büyük mağarasıdar. Yenesu'nun iç görünümleri son derece güzel, her türden damlataşlar (sarkıt, dikit, sütun duvar damlataşları, damlataş havuzları ve makarnalar) ile kaplıdır. Damlataş havuzu veya göllerin üzerine saçaklar şeklinde inen veya tabanından yükselen bu şekiller mağaraya sihirli bir hava kazandırmıştır.


Image

KONAKLAMA İlçe merkezinde 3 otel bulunmaktadır. Bunlardan Trak Otel *** olup son derece modern görünümüyle sadece Vize'nin değil yöredeki en modern otel konumundadır. Şehir Merkezinde ayrıca Varol otel ve Taşkan Otel Vize'yi ziyaret eden herkese açık. Ayrıca Balkaya köyünde orman içinde bulunan Dağ Motel ve Istıranca At ve Balık Çiftliği de stresten uzak dinlenebilecek ender işletmelerden bazıları.Kıyıköy de bulunan Endorfina ve Genç Otel ve birçok pansiyon bu alan hizmet vermektedir.

Trak Otel ***                                                                                    :

Atatürk Cad. İstanbul Yolu Girişi Vize
Tel: 0 (288) 318 41 00
http://www.vizetrakotel.com/

Vize şehir merkezinde olup; İstanbul'a 130 km,  Kıyıköy sahil şeridine 34 km, Saray' a 20 km, İğneada sahil şeridine 85 km, Kırklareli' ne 50 km,  Dupnisa Mağarasına 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. TV, uydu yayını, direkt telefon, kablosuz internet, minibar, Yiyecek ve içecek hizmetleri, 70 kişilik restorant ve kahvaltı salonu. 32 Oda 64 Yatak Kapasiteli.

Image


 
Dağ Motel                                                                                :

Balkaya Köyü / Vize
Tel: 0 (288) 335 50 26
http://www.dagmotel.com/

Trakya' nın cennet köşelerinden biri olan tarihi "Yeşil Vize" nin yanıbaşında,  Istranca ormanlarının nadide bir köşesi Balkaya Köyü' nün sınırlarında Kıyıköye 14 km. bulunan motel, sizlere en güzeli ve en iyiyi sunmak için 1996 yılından beri hizmetinizde. 18 odası ve 50 yatak kapasitesi ile sizleri evinizin rahatlığında misafir edebilmek için çalışmakta. Kış aylarında genellikle av sporu meraklılarını ağırlayan işletme, yazın birçok ilimizden gelen siz sevgili misafirlerimize en iyi hizmeti sunmaktadır. Konforlu odaları, çocuklar için oyun alanları, açık - kapalı restorantları, kamelyaları muhteşem doğanın güzelliğini bozmadan, sürekli sizlerin kullanımına sunulmaktadır.


Endorfina Otel                                                                         :

Manastır Üstü Kıyıköy /Vize
Tel: 0 (288) 388 63 64
http://www.hotelendorfina.com
Taşkan Otel                                                                              :
Otogar Yanı Vize
Tel: 0 (288) 318 10 88


Genç Otel                                                                                  :
Kıyıköy /Vize
Tel: (288) 388 60 41

SEYAHAT

Vize'ye İstanbul'dan her yarım saatte bir kalkan Kale Seyahat, Yonca Seyahat ve Aydın Seyahat acentelerinden, L.Burgaz, Pınarhisar ve Kırklareli’ne ise günün her saati As Turizm ve Vize Birlik acentelerinden ulaşım imkanı sağlanır. Ayrıca günde iki sefer olmak üzere Truva Seyahat ile İzmir’e, Kale-Yonca Seyahat ile Ankara’ya direk gitme imkanı da mevcuttur.

Yonca Seyahat : İstanbul-Vize
Tel: 0 (288) 318 15 20 
http://www.luksyonca.com/

Image

 


Kale Seyahat : İstanbul-Vize
Tel: (288) 318 11 14
http://www.kaleseyahat.com.tr/

Image


Vize Birlik  :
Kırklareli-Vize Lüleburgaz-Vize
Tel: 0 (288) 318 04 00

As Turizm  :
Kırklareli-Vize Lüleburgaz-Vize
Tel: 0 (288) 318 02 11

LOKANTALAR

Doğal ortamla baş başa kahvaltı ve alabalık yemek için için Pazarlı köyü’ne, et yemek için Vize Çamlık Tepe Restaurant veya Sergen Beldesine, Balık Yemek için Kıyıköy beldesine gidebilirsiniz. Ayrıca merkezde bulunan lokantalarda sıcak sulu yemek, kebap ve her çesit et ürünleri çıkmaktadır.

Pazarlı Doğa Restaurant :
Alabalık, Isıgan Çorbası, Köy Böreği, Kahvaltı

Pazarlı Köyü / VİZE

Rezervasyon Tel : 0 288 318 30 82
http://www.dogaalabalik.com/

 

Image


ÇAMLIK RESTAURANT:

Çamlık Tepe Piknik Alanı

BALKAYA KÖYÜ ISTIRANCA ÇİFTLİĞİ ET LOKANTASI:

Image


UYDUDAN VİZE MERKEZİ
Image

 
Dumansız Hava Sahası

    

Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

www.vize.com.tr - 2006